MEDIA > Fotoreporterzy


fot: Kamil Koza

Zasady przyznawania kamizelek dla fotoreporterów na 50. Rajdzie Barbórka 2012:

Rozpatrywane będą jedynie wnioski otrzymane od dziennikarzy mass mediów, którzy dostarczyli (lub dostarczą) organizatorowi kopie własnych materiałów fotograficznych wykonanych podczas rajdów Platinum RSMP 2012, Rajdu Mazowieckiego 2012, Rajdu Barbórka 2011 oraz innych imprez organizowanych przez Automobilklub Polski, a zamieszczonych w massmediach. W przypadku niemożności dostarczenia, należy wskazać miejsce (np. adres portalu), gdzie takie materiały się znajdują.

UWAGA 1. Ponieważ bywały w tej kwestii wątpliwości – informujemy, że wykazanie się materiałami fotograficznymi nie jest równoznaczne z przydziałem akredytacji fotograficznej! Stanowi jedynie podstawę do rozpatrywania wniosku.
Ilość kamizelek jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa. Organizator pozostawia sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy akredytowanych fotoreporterów, co oznacza, że nie każdej osobie składającej wniosek przyznana zostanie kamizelka!

UWAGA 2. Akredytacje nie obejmują przedstawicieli Agencji Fotograficznych, Zespołów Rajdowych oraz osób wykonujących zdjęcia dla potrzeb komercyjnych. W takim przypadku istnieje możliwość wykupienia specjalnego pakietu wejściowego (koszt 200 złotych netto).

Wszyscy fotoreporterzy (z identyfikatorem "Media Foto" oraz kamizelką MEDIA) i operatorzy kamer akredytowani na 50. Rajdzie Barbórka mogą przebywać wyłącznie w miejscach wyznaczonych – muszą ściśle stosować się do poleceń służb porządkowych!

Wejście na OS Karowa oraz do stref foto zlokalizowanych na tym odcinku jest możliwe od godziny 15.00 (przez cały czas - do zakończenia próby).

Przypominamy też o braku możliwości przemieszczania się pomiędzy strefą przy beczce, a strefą przy wiadukcie (chyba, że naokoło – z ulicy Dobrej do ulicy Karowej).urząd miasta platinum compensa

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Barbórki nie trzeba przedstawiać ...

    ... na Barbórce trzeba być…

 © benix      Automobilklub Polski 2011                                                                                                                                        Rajd Barbórka 2011