MEDIA > Automobilklub Polski

W 2009 roku Automobilklub Polski
obchodził jubileusz swojego 100-lecia.

Obchody 100-lecia Automobilklubu Polski zaanonsował swoim występem na Kryterium Karowa w 2008 roku fiński kierowca rajdowy, czterokrotny mistrz świata - Tommi Antero Makinen w specjalnie na tą okazję przygotowanym samochodzie.

Różne były dzieje Klubu - nie brakowało wzlotów, ale były też upadki. Zmieniały się nazwy, statuty, prezesi. Stworzony jeszcze przed odzyskaniem niepodległości - w „Kongresówce” - przetrwał zawieruchy wojenne, ustrojowe i polityczne. Pozbawiony statusu i godła, a nawet znaczenia, dzięki swoim członkom i pasjonatom, nigdy nie stracił swojej tożsamości. Nie tylko przetrwał, ale rozrósł się! Był jedną z pierwszych na ziemiach Polski organizacją, która skupiała ludzi zainteresowanych motoryzacją, automobilizmem, która rozpoczęła bardzo szeroką działalność na rzecz upowszechniana zasad ruchu drogowego, kultury motoryzacyjnej i sportów motorowych.

Współcześnie - sto lat od historycznego spotkania 7 grudnia 1909 roku w Hotelu Bristol, na którym powołano do życia Towarzystwo Automobilistów Królestwa Polskiego, spadkobierca jego działalności - Automobilklub Polski jest silnym i prężnym stowarzyszeniem skupiającym ludzi zainteresowanych najróżniejszymi formami motoryzacji. Obok entuzjastów sportu samochodowego, motocyklowego, turystki, nawigacji, caravaningu czy pojazdów zabytkowych, nie brakuje również tych, którzy podejmują działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego i rzeczoznawstwem. Komisja Seniorów współpracuje z Kołem Młodych, znalazło się nawet miejsce dla najmłodszych kilku- i kilkunastoletnich zawodników zdobywających tytuły mistrzowskie w rozgrywkach modeli samochodowych. .

 

 

Dla wszystkich działaczy Automobilklubu Polski, tych dawnych, ale i dzisiejszych oraz dla historii automobilizmu w Polsce ważnym jest też wydanie Monografii Automobilklubu Polski.

monografia Monografia

 

Więcej o historii Automobilklubu Polski

Dzieje Automobilklubu Polski sięgają czasów Polski rozbiorowej. 7 grudnia 1909 roku, w Hotelu Bristol w Warszawie odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne Towarzystwa Automobilistów Królestwa Polskiego - stowarzyszenia skupiającego miłośników i pionierów automobilizmu z terenu "Kongresówki". Prezesem Towarzystwa wybrany został Władysław książę Drucki-Lubecki, zaś sekretarzem generalnym Stanisław Grodzki - twórca polskiego automobilizmu.
Po pierwszych latach działalności głównie towarzyskiej, od 1912 r. TAKP podejmuje działalność sportową i turystyczną oraz popularyzującą automobilizm (organizuje rajdy, wydaje mapy automobilowe, organizuje wystawy samochodowe).

Uzyskanie przez Polskę niepodległości umożliwiło rozwój samodzielnego ruchu automobilowego. W miejsce dotychczasowego Towarzystwa jego działacze powołują stowarzyszenie o szerszym, stosownie do nowych warunków, zakresie działania. Zostaje opracowany i w styczniu 1921 roku zatwierdzony statut stowarzyszenia, które otrzymuje nazwę Automobilklub Polski. Wcześniej, bo w 1920 roku, Automobilklub zostaje przyjęty do Międzynarodowego Związku Automobilklubów Uznanych (A.I.A.C.R.) w Paryżu. Na terenie kraju Automobilklub nawiązuje ścisłe kontakty z nowopowstającymi terytorialnymi klubami automobilowymi z którymi zawiera umowy afiliacyjne.

W okresie międzywojennym Automobilklub Polski rozwijał bogatą działalność na polu sportowym i turystycznym. Włączył się bardzo aktywnie w ogólnokrajowe działania wspierające rozwój motoryzacji m.in. wydawał mapy, przewodniki, Polskie Tryptyki, inicjował akcje oznakowania dróg, prowadził naukę jazdy - posiadał prawo egzaminowania kierowców. Wydawał własny miesięcznik "Auto". Biuro turystyczne Automobilklubu obsługiwało co roku setki turystów z kraju i z zagranicy. Będąc członkiem A.I.A.C.R., a następnie F.I.A., w którą to Federację Związek Automobilklubów się przekształcił, Automobilklub Polski reprezentował na arenie międzynarodowej polskie kluby afiliowane. Lata 20-te zapisały się w pamięci polskich automobilistów licznymi organizowanymi przez Klub rajdami turystycznymi, wyścigami ulicznymi, gymkhanami, zjazdami gwiaździstymi. Wiele z tych imprez uzyskało nadawaną przez Międzynarodową Komisję Sportową rangę międzynarodowych. Działacze Automobilklubu aktywnie uczestniczyli w pracach międzynarodowych federacji, członkami ich władz byli m.in. Janusz Regulski i Karol hr. Raczyński. Posiadanie przez Klub od 1929 roku własnego, zbudowanego ze składek członkowskich, lokalu przy Al. Szucha 10 stworzyło korzystne warunki do pracy klubowej.

Do wybuchu II Wojny Światowej Automobilklub Polski spełniał swoje statutowe cele na terenie całego kraju, bezpośrednio jako klub zrzeszający osoby fizyczne (głównie z Warszawy) oraz za pośrednictwem afiliowanych klubów terytorialnych (posiadających własną osobowość prawną), względnie swoich oddziałów i delegatur.
Kolejnymi do roku 1939 prezesami Automobilklubu Polski byli: Zdzisław książę Lubomirski, Karol hrabia Raczyński, Stanisław Grodzki, ponownie Karol hr. Raczyński i Julian Piasecki.

Po wojennej przerwie, dzięki staraniom przedwojennych działaczy, w 1946 r. zostaje reaktywowany - Automobilklub Polski, jednak w zmienionej bo wymuszonej zmianami ustrojowymi formie, w postaci Zarządu Głównego AP w Warszawie z 14 oddziałami na terenie kraju utworzonymi w miejsce przedwojennych klubów. W tej nowej strukturze tak w ZG jak i w oddziale Warszawskim AP znaleźli się dawni działacze Automobilklubu Polski m.in. wielce zasłużony dla polskiego automobilizmu Janusz Regulski, Witold Rychter oraz Włodzimierz Zeydowski. Dzięki nim mogła być kontynuowana działalność w sportach i turystyce automobilowej. Już w 1946 r. odbył się tradycyjny Rajd Samochodowy AP, którego kolejna edycja (rok później) była XIII Międzynarodowym Rajdem Samochodowym AP. Dowodem prężnego działania środowiska jest pierwszy numer "Motoryzacji" wydany już w 1946 r., którego duszą był redaktor naczelny przedwojennego "Auta".

W 1950 roku nastąpiła definitywna likwidacja nazwy i struktur Automobilklub Polski. Jego tradycje działalności klubowej (bo inne przejął powstały wówczas na "zjednoczeniowym" zjeździe Automobilklubu Polski i Polskiego Związku Motocyklowego - Polski Związek Motorowy) kontynuował Automobilklub Warszawski powołany do życia w 1957 r. przez dawnych działaczy AP w tym m.in. pana Zaydowskiego, który tworzył Automobilklub Polski w 1920 roku. W czasach "początkowego" PZM-otu resztka przedwojennych działaczy dawała upust swojej klubowej namiętności w tzw. Oddziałach Motorowych PZM, a później w Okręgowych Sekcjach Samochodowych, które stwarzały namiastkę życia klubowego. Rozpoczęta jeszcze przez oddział warszawski AP i kontynuowana przez Automobilklubie Warszawski działalność sportowa i turystyczna prowadzona na miarę możliwości tamtych powojennych czasów z biegiem lat rozwijała się i wzbogacała o nowe dziedziny działalności. Organizowane były rajdy samochodowe, wyścigi uliczne, jazdy konkursowe. Klub przez 13 lat był organizatorem Depart de Varsowie - rajdów Monte Carlo. Od 1962 r. największą imprezą Automobilklubu jest Rajd Warszawski, który w 1967 r. uzyskał rangę eliminacji mistrzostw Polski, zaś międzynarodowym stał się w 1972 r., a następnie wszedł do kalendarza Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Europy Kierowców. Po przerwach spowodowanych kryzysami paliwowymi i stanem wojennym kolejne edycje Rajdu są odliczane nadal - ostatnio jako rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (w 2003 r. odbył się XXX Rajd Warszawski).

Kolejnymi prezesami Automobilklubu w okresie od wyzwolenia byli: Mieczysław Skotnicki, Piotr Jaroszewicz, Michał Żymierski, Henryk Gałecki, Konrad Modrakowski, Józef Modecki, Marek Barański, Longin Bielak. Od 2004 r. prezesem Automobilklubu Polski jest Romuald Chałas.

Zachodzące w Polsce kolejne zmiany polityczne pozwoliły, dzięki zabiegom ówczesnego prezesa Józefa Modeckiego, na stopniowe ale konsekwentne przywracanie Klubowi dawnej nazwy. Najpierw w 1988 r. Automobilklub Polski-Warszawa, a następnie w 1992 roku, w pełni historycznie uzasadnionej i należnej klubowi warszawskich automobilistów - Automobilklub Polski.

W ciągu liczącej prawie 100 lat bogatej działalności Automobilklubu Polski, mimo zmiennych losów co miało odbicie w nadawaniu klubowi różnych nazw, zachowana została ciągłość działalności i losów ludzi z nim związanych oraz stałość usytuowania - w Warszawie.

Bieżąca działalność Automobilklubu Polski dostosowana jest do nowej społeczno-politycznej rzeczywistości w naszym kraju. Będąc samowystarczalnym finansowo, posiadając własną siedzibę przy ul. Pańskiej 85 w Warszawie Automobilklub rozwija działalność określoną statutowymi zapisami w dziedzinie sportu samochodowego i motocyklowego, kartingu, sportów popularnych i turystyki w tym nawigacji i caravaningu, pojazdów zabytkowych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zawodnicy Automobilklubu odnoszą wiele znaczących sukcesów w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej w rajdach samochodowych, rallycrossach, wyścigach samochodowych, zawodach enduro, motocrossach, a także imprezach z pogranicza sportu jak nawigacja samochodowa, czy turystycznych z elementami sportowymi jak caravaning, czy też związanych z historią automobilizmu - pojazdach zabytkowych.

Kolejne pokolenia członków i działaczy Automobilklubu Polski, świadome zaszczytnego obowiązku poszanowania przeszłości swojego klubu, realizują jego statutowe cele i zadania przyczyniając się do kontynuacji wspaniałej historii Klubu.

Opracował: Bogumił Mierkowski - Automobilklub Polski

urząd miasta platinum compensa

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Barbórki nie trzeba przedstawiać ...

    ... na Barbórce trzeba być…

 © benix      Automobilklub Polski 2011                                                                                                                                        Rajd Barbórka 2011