MEDIA > TV, Prasa

Zasady przyznawania akredytacji ekipom telewizyjnym:
Organizator będzie wydawał wyłącznie akredytacje operatorom kamer TVP.
Operatorzy kamer innych stacji oraz portali internetowych (video) otrzymają akredytacje dziennikarskie, chyba, że przedstawią odpowiednie zezwolenie ze strony TVP.

Informacje dla przedstawicieli stacji telewizyjnych:
Automobilklub przenosi na TVP, na zasadach wyłączności, prawa w zakresie wykonania telewizyjnej rejestracji Rajdów, korzystania i rozporządzania zarejestrowanym materiałem w całości i/lub we fragmentach dowolnie wybranych przez TVP - nieograniczone w czasie i przestrzeni.
TVP ma prawo udzielenia praw do korzystania i rozporządzania zarejestrowanym materiałem podmiotom krajowym i zagranicznym.
Stacje telewizyjne mogą uzyskać prawo do retransmisji zarejestrowanego materiału z Rajdów o długości łącznie nieprzekraczającej 90 sekund.

Jakie są zasady wynikające z tych zapisów:
1. Telewizje inne niż TVP, mają prawo wejścia na teren Rajdów i nagrywania materiałów (posiadając akredytacje dziennikarską), oczywiście mając na uwadze to, że główną relację i wyłączne prawa do całej relacji ma TVP.
2. Inne stacje telewizje niż TVP muszą uzyskać zgodę od TVP Sport na wykorzystanie materiałów - pisma o taką zgodę należy przesyłać do red. Marka Oblacińskiego, fax: 022 547 42 70 lub e-mail: marek.oblacinski@tvp.pl, zaznaczając, w jakim programie te materiały będą udostępnione. Jeśli tylko prośby te nie będą przekraczać klauzul umowy, uzyskanie takiej zgody powinno być formalnością.
3. Inne stacje telewizyjne mogą pokazać materiał tylko do 90-ciu sekund i tylko z opóźnieniem.
4. Na emisję materiału w większym wymiarze należy posiadać zgodę TVP (co jest także warunkiem przyznania akredytacji telewizyjnej).
5. W/w zasady dotyczą także relacji video w Internecie.

platinum compensa urząd miasta

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Barbórki nie trzeba przedstawiać ...

... na Barbórce trzeba być…

 © benix      Automobilklub Polski 2011                                                                                                                                        Rajd Barbórka 2010